Referenties

Deze wetenschappelijke papers hebben betrekking op tennisellebogen:

 1. Work-Related Risk Factors for Lateral Epicondylitis and Other Cause of Elbow Pain in the Working Population.
  Dit artikel geeft de relatie weer tussen overbelasting en tenniselleboog. Algemene informatie.
  lees meer
 2. Comparative Effectiveness of Injection Therapies in Lateral Epicondylitis.
  Zeer belangrijk artikel: dit is een overzichtsartikel van alle goede onderzoeken mbt injecties. Gekeken is welke vloeistoffen effectief zijn. Conclusie is dat er nog meer bewijs nodig is, maar enkele vloeistoffen komen naar voren als veelbelovend. Dit zie je in de tabel op blz 8: alles links van de streep is effectief: autoloog bloed (puur bloed van de patient zelf afgenomen), PRP (platelet rich plasma, dit is gecentrifugeerd bloed waarbij alleen de bloedplaatjes worden gebruikt), hyaluronzuur, prolotherapie (= dextrose, een soort suikerwater). Niet effectief lijken te zijn: botox, corticosteroïden, glucosamine, polidocanol. Veel artsen kennen deze belangrijke studie niet, zeker naar verwijzen! Prof. Dr. D. Eygendaal gebruikt autoloog bloed. Zij start een studie om met behulp van ITEC te vergelijken: autoloog bloed/ dextrose/ alleen perforeren (dan immers ook bloed in de pees). Het idee achter autoloog bloed en PRP is dat er gunstige stoffen aan bloedplaatjes zitten, die herstel van de pees bevorderen.
  lees meer
 3. Lateral epicondylitis A review of pathology and management.
  Algemeen overzichtsartikel over tenniselleboog, goed om een keer door te lezen als je er weinig van af weet.
  lees meer
 4. Cadaver study on the accuracy of manual injection therapy of the LE. Presented at the NOV Congress 2014 and sent in to the coming ISAKOS Congress 2015.
  De kadaverstudie van Prof. Dr. D. Eygendaal die bewijst dat handmatig prikken niet effectief is: slechts 30% van zeer ervaren orthopeden raakt de pees, vaak prikken ze intra articulair oftewel in het gewricht in plaats van de pees. Geprikt wordt met grotere hoeveelheden 1-2 ml en dan nog mis!Nb Recente kadaverstudie van Prof. Dr. D. Eygendaal: Met ITEC prikken we 0,5 ml wel raak in 100% ( verslag van dat laatste volgt nog en zal tzt op website komen)
  lees meer
 5. ITEC Medical pilot study on first 25 patients. Presented at ISAKOS Congres 2015.
  Verslag van de eerste 25 patiënten die met ITEC zijn behandeld, dit was nog alleen perforatie zonder injectie. Deze studie was bedoeld om aan te tonen dat het een veilige behandeling was, conclusie: geen complicaties zoals bijv. Infectie na behandeling.
  lees meer
 6. Study Ultrasound measurements of the LE. Leaflet presented at the Amphia Science day 2014.
  Studie van Prof. Dr. D. Eygendaal, waarbij ultrasound metingen zijn gedaan bij patiënten met tenniselleboog, conclusie: grote variatie in de diepte ligging van de ECRB pees. Dit laat dus zien dat het nuttig is een dieptemeting te doen.
  lees meer