Behandeling operatief

Een operatie is zeker geen eerste keus, maar als na 6-12 maanden rust en therapieën/behandelingen de klachten niet over zijn, is een operatie te overwegen. Er zijn meerdere technieken mogelijk die een hoge kans hebben op verbetering van de klachten. Een bekende techniek is om de pees (gedeeltelijk) los te maken, het beschadigde en ontstoken weefsel te verwijderen en de pees opnieuw aan te hechten. Deze operatie wordt via een kleine snede of via een kijkoperatie techniek uitgevoerd. Een andere mogelijkheid is de verbinding tussen de spier naar de pijnlijke peesaanhechting te onderbreken. De spieren kunnen zoals tevoren gebruikt worden, maar er wordt geen pijnlijke spanning meer overgebracht op de elleboog. De keuze tussen de verschillende technieken wordt door de orthopeed met u besproken. Een volledig herstel kan 6 maanden of langer duren.