De tenniselleboog of tennisarm is een aandoening waar meer dan 1% van de totale wereldbevolking last van heeft, met een piek in de leeftijdscategorie tussen de 35 en 50 jaar. Normaal gesproken is de dominante arm het gevoeligst voor deze aandoening. Volgens medische studies komt het bij mannen en vrouwen evenveel voor. Een misvatting is dat tennis de hoofdoorzaak is; deze sport draagt slecht voor 5-10% bij. Lateral epicondylitis of tenniselleboog is over het algemeen een zelfregulerende aandoening, de gemiddelde duur varieert van 6 maanden tot 2 jaar.

Om in aanmerking te komen voor een ITEC behandeling heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig, daarmee kunt u bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht die de ITEC behandeling in huis heeft.

De behandeling wordt vergoed door het basis pakket van uw zorgverzekering, houdt u echter wel rekening met uw eigen risico.Lees voor meer info de FAQ voor snelle antwoorden op uw eerste vragen. U krijgt daar uitgebreide informatie over de tenniselleboog.